Voor leveranciers

Wij zijn een intermediair tussen de vraag van opdrachtgevers (werkgevers, verzekeraars, arbodiensten) en het aanbod van leveranciers van kwalitatief hoogwaardige interventies. Met deze interventies bevorderen we de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We stellen hoge kwaliteitseisen aan onze leveranciers. Wilt u met ons samenwerken en opgenomen worden in onze providerboog, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op